3 + 1 DUBLEKS TİP 1

1. Salon  35 m2

2. Mutfak  15 m2

3. Antre-Hol  17+9 m2

4. Yatak Odası 1  17 m2

5. Yatak Odası 2  17 m2

6. E. Yatak Odası  21 m2

7. E. Banyo  4 m2

8. Banyo  5 m2

9. Balkon   18 m2

10 Tuvalet  4 m2


Brüt : 195 m2

3 + 1 DUBLEKS TİP 1...